Листа кандидата који испуњавају услове конкурса

Објављено: 31.10.2023.

Број: 01-744/1-23

Датум: 31.10.2023. године

 

 

            На основу чл. 8. ст. 3. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19), Комисијa за пријем радника по конкурсу за пријем радника објављеном дана 18.10.2023. године, након прегледа достављених пријава и документације, утврдилa је сљедећу

 

 

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса:

 

 

 

Наставник математике – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2024. године:

 

1. Миодраг Андрић

           

 

 

 

                                                                                                      Комисијa за пријем радника